INFO 

Sociālās aprūpes centra “Allaži” apmeklētāji!

              Lai nodrošinātu Labklājības ministrijas ieteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 vīrusa infekcijas izplatības ierobežošanai

NO 28. AUGUSTA TIEK NOTEIKTA

KARANTĪNA

          Par izmaiņām informēsim SAC mājas lapā un pa tālruni.                                                                                            

 

SAC “Allaži” administrācija

 

Labklājības ministrijas informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem no 2022.gada 1. aprīļa

 Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei šādās iestādēs. Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku.

 

Tādējādi, arvien saglabājoties augstam inficēšanās riskam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem.

  Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot SAC noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

1)      tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;

 2) tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0,

 3)      tikšanos var organizēt īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi) vai ārtelpās;

 4)      tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu  (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;

 5)      tikšanās laiks iepriekš ir saskaņots ar administrāciju (aicinām saziņai izmantot SAC mājas lapās pieejamos tālruņa numurus);

 6)      apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

 Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. 

 !  Vēršam uzmanību, ka, ja SAC ir noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana  tiek  pārtraukta


 

                                                                                          

             Sociālās aprūpes centrs Allaži ir mājas - šeit Jūs esat ģimenes ģimenē, profesionālā aprūpe un gardi ēdieni. Centrs atrodas plašā, iekoptā teritorijā, mežu un pļavu ielokā. 

        Aprūpes centra atrašanās vieta ir īsta miera un dabas oāze. Allažu dabas takas - Kaļķugravas jeb Mežmuižas avoti, Černausku dižozols, Černausku dižakmens un Ezernieku krasta kritenes ir jauki pastaigu objekti. Netālu no aprūpes centra atrodas Allažu baznīca, iepirkties var tuvākajā pārtikas veikalā. Tikai 6 km ir lidz Siguldai un 46 km lidz Rīgai.