Sociālās aprūpes centrs Allaži nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu abu dzimumu pilngadīgām personām (pansionāts I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt).

  • nodrošina ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • iemītnieku apgādāšana ar veļu, apģērbu un apaviem;
  • iemītnieku medicīniskās aprūpes organizēšana;
  • iemītnieku racionāla ēdināšana, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
  • sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksa veikšana atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
  • kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana; 
  • garīgās aprūpes organizēšana atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšana;
  • saziņa ar iemītnieku tuviniekiem.

 

Lai pieteiktos sociālās aprūpes centra pakalpojumiem, klientiem jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā vai jāpiesakās Sociālās aprūpes centra Allaži administrācijā, mob. tālr. 26558079.