SAC Allaži piedāvā un nodrošina sirsnīgus un profesionālus mājaprūpes pakalpojumus Siguldas novada teritorijā un tuvākajā apkārtnē personām ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem, kā arī pensijas vecuma personām.

SAC Allaži sniedz šādus pakalpojumus pamatvajadzību apmierināšanai:

  1. palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā - mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana u.c.;

  2. palīdzību apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņu;

  3. palīdzību iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanu un pārvietošanos;

  4. ēdiena gatavošanu un palīdzību paēst;

  5. pārtikas produktu, medikamentu un citu sīkpreču piegādi;

  6. palīdzību mājvietas uzkopšanā - trauku mazgāšana, telpu mitrā uzkopšana, sadzīves atkritumu iznešana u.c.;

  7. ārstniecības personas izsaukšanu, atbalstu medikamentu lietošanā, palīdzību sadarbībā ar dažādām institūcijām (piemēram, samaksāt rēķinus);

  8. kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu;

  9. citus pakalpojumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp klientu un SAC, vai atbilstoši sociālā dienesta noteiktajam veicamo darbu apjomam.

 

Lai uzzinātu vairāk vai vienotos par aprūpi mājās, lūdzu zvaniet pa mob.tālr.: 26558079, vai rakstiet uz e-pastu: allazi.sac@gmail.com