SAC sadarbojas ar Siguldas, Rīgas un citu pilsētu, novadu sociālajiem dienestiem. Ja klients izvēlas saņemt sociālās aprūpes centra pakalpojumu, par pakalpojumu jāmaksā 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai citiem ienākumiem, ja tādi ir. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību  līdz pilnai cenai maksā pašvaldība, radinieki. 

 

 

Pakalpojuma dalījums

Cena dienā

no 2019.gada 1.maija

1.un 2. aprūpes līmenis

EUR 23.00

3. aprūpes līmenis

EUR 26.00

4. aprūpes līmenis

 

EUR 29.00

 SAC Allaži neuzņem personas ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, ar barošanu caur zondi, ar mākslīgo plaušu ventilāciju, paliatīvajā aprūpē.

Papildus tiek sniegti šādi pakalpojumi:

Paaugstinātas maksas pakalpojums vienvietīgā istabā (atbilstoši aprūpes līmenim)

 

Pakalpojuma cena +33%

Īslaicīgās aprūpes pakalpojums (līdz 3 nedēļām)

Pakalpojuma cena +40%

Dienas aprūpes pakalpojums

Pakalpojuma cena +20%