SAC sadarbojas ar Siguldas, Rīgas un citu pilsētu, novadu sociālajiem dienestiem. Ja klients izvēlas saņemt sociālās aprūpes centra pakalpojumu, par pakalpojumu jāmaksā 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai citiem ienākumiem, ja tādi ir. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību  līdz pilnai cenai maksā pašvaldība, radinieki. 

 

 

Pakalpojuma dalījums

 

Cena dienā

 

1.līdz 4. aprūpes līmenis

No 23EUR līdz 29EUR

Aprūpes līmenis tiek noteikts, klientam iestājoties SAC

 

 

 

 SAC Allaži neuzņem personas ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, ar barošanu caur zondi, ar mākslīgo plaušu ventilāciju, paliatīvajā aprūpē.

Papildus tiek sniegti šādi pakalpojumi:

Paaugstinātas maksas pakalpojums vienvietīgā istabā (atbilstoši aprūpes līmenim)

 

Pakalpojuma cena +33%

Īslaicīgās aprūpes pakalpojums (līdz 3 nedēļām)

Pakalpojuma cena +40%

Dienas aprūpes pakalpojums

Pakalpojuma cena +20%