SAC Allaži klientu aprūpes līmeņi tiek noteikti saskaņā ar likuma “ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 20.panta “ Personas tiesības uz sociālo aprūpi” 3. punktu.

Aprūpes līmenis tiek noteikts klientam iestājoties SAC 

Pakalpojuma dalījums

Cena diennaktī 

 

 

2.,3. aprūpes līmenis

 

EUR 31.00

4. aprūpes līmenis

 

EUR 34.00

Paaugstinātas maksas pakalpojums vienvietīgā istabā (atbilstoši aprūpes līmenim)

Pakalpojuma cena +33%

Īslaicīgās aprūpes pakalpojums (līdz 3 nedēļām)

Pakalpojuma cena +40%

Dienas aprūpes pakalpojums

Pakalpojuma cena +20%