Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un MK noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • personas iesniegums,
 • personas ienākumus   apliecinoši dokumenti no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras;
 • personām ar invaliditāti - invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli (veidlapa - 73.pielikums Ministru kabineta  2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265);
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām psihiatriskajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (veidlapa - 1. pielikums 02.04.2019. MK noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem);
 • pases kopija.

SAC Allaži neuzņem personas:

 • ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem;
 • ar infekcijas slimībām;
 • ar barošanu caur zondi;
 • ar mākslīgo plaušu ventilāciju;
 • paliatīvajā aprūpē.

 Pēc visu dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas, tiek noteikts, vai šāds pakalpojums ir nepieciešams, persona tiek uzņemta rindā.

Iestājoties sociālā aprūpes centrā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.