SAC Allaži klientu aprūpes līmeņi tiek noteikti saskaņā ar likuma “ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 20.panta “ Personas tiesības uz sociālo aprūpi” 3. punktu.

Aprūpes līmenis tiek noteikts klientam iestājoties SAC